Checklist

Certification

You will get a certificate on completing this course.

University

This course is not affiliated with any university.

Price

This course costs very less.

Satisfaction

The students of this course are overall satisfied with this course.

Edvicer's Rewards

You can get a cashback of ₹ 64 on buying this course.

Excel 2013 od podstaw. Od zera do bohatera w 2 godziny!

Excel 2013 od podstaw. Od zera do bohatera w 2 godziny!

1280
Start anytime
Self paced
Course by
UdemyCourses from Udemy
Certificate awarded
Mixed
Login to earn ₹ 64

Limited Time Discount Offers

Save your money with Edvicer. Check out our premium courses with discount offers.

Discount offers - Edvicer

Limited Time Discount Offers

Save your money with Edvicer. Check out our premium courses with discount offers.

Map your Career

Not sure which job profiles this course will open for you? Check out our AI based tool to get a complete personalized career map.

Career Mapper - Edvicer

Map your Career

Not sure which job profiles this course will open for you? Check out our AI based tool to get a complete personalized career map.

Checklist

Certification

You will get a certificate on completing this course.

University

This course is not affiliated with any university.

Price

This course costs very less.

Satisfaction

The students of this course are overall satisfied with this course.

Edvicer's Rewards

You can get a cashback of ₹ 64 on buying this course.

Why should you choose this course?

Description

Najwaniejsze narzdzia i techniki pracy z Excelem. Szybko zaczniesz efektywna prac!

Syllabus

1. Podstawy
2. Obliczenia
3. Komórki i arkusze
4. Formatowanie
5. Przydatne techniki
6. Wizualizacja danych

What others say about this course

Reviews from Udemy

dobrze wytłumaczone

w lekcji drugiej brak dźwięku

Bardzo konkretne szkolenie od podstaw. Excel omówiony praktycznie w każdym zagadnieniu i świetnie markujący jego możliwości .Fajny punkt wyjściowy do bardziej zaawansowanych szkoleń w temacie.

Błąd w tytułach/nazwach rozdziałów

Dobry kurs, ale trzeba go powtarzać, by zapamiętać i umieć wykorzystać.

You might also be interested in

Write your review of Excel 2013 od podstaw. Od zera do bohatera w 2 godziny!

Facebook account of EdvicerLinkedin account of EdvicerInstagram account of Edvicer
Twitter account of EdvicerPinterest account of EdvicerYoutube account of Edvicer